Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGAT Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 118, Tel 44 646 28 50, e-mail biuro@hotelagat.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług oferowanych przez administratora, w tym podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy (zapewniające wsparcie IT dla administratora, a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa).

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Administrator zastrzega, iż niepodanie danych w minimalnym wymaganym zakresie może skutkować niewykonaniem umowy/usług.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=